Ốp viền giả đá Ốp viền giả đá Ốp viền giả đá P 260 SỈ ỐP LƯNG, Nhập sỉ ốp lưng 20.000 đ Số lượng: 1 Cái